BoxNow

Pravila zaštite privatnosti i osobnih podataka

Zadnje ažuriranje: listopad 2022.

Društvo "BOX NOW d.o.o." sa sjedištem u Zagrebu (Ulica Marice Barić 6), upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 081435310, OIB: 02844526916, (u daljnjem tekstu „ΒoxNow“ ili „Društvo), upravlja internetskom stranicom https://www.boxnow.hr  (u daljnjem tekstu „Web stranica“). BoxNow je voditelj obrade osobnih podataka koje prikupljamo od Vas tijekom Vašeg posjeta Web stranici, odnosno, svih podataka koji vas identificiraju kao pojedince ili vas mogu identificirati izravno ili neizravno.

Box Now vrlo ozbiljno shvaća zaštitu vaše privatnosti i osobnih podataka i poduzima sve potrebne mjere za zaštitu sigurnosti i povjerljivosti podataka koji se odnose na posjetitelje/korisnike Web stranice.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ova Pravila zaštite privatnosti i zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu „Pravila“) Web stranice, kako biste bili informirani o podacima koje prikupljamo od Vas, kada posjećujete Web stranicu i kada koristite njezine usluge , obradi tih podataka, kao i vašim pravima u vezi toga.

Ova Pravila služe kao informiranje ispitanika, u skladu s člancima 13. do 14. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća, od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ („Opća uredba o zaštiti podataka“). Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim Pravilima i općenito o načinu na koji ΒoxNow prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke, obratite se Društvu na adresu elektroničke pošte: privatnost@boxnow.hr.

Koje podatke prikuplja Web stranica?

1.           Podaci koji se automatski prikupljaju tijekom posjeta i interakcije s Web stranicom

Na Web stranici nalazi se informativni sadržaj u vezi s aktivnostima i uslugama Box Now-a. Stoga, jednostavno pregledavanje Web stranice ne zahtijeva od posjetitelja da pruži/unese osobne podatke. Međutim, jednostavnim posjetom i pregledom Web stranice, određeni  se podaci mogu automatski zbirno prikupljati, kao što su:

· adresa internetskog protokola (IP) vašeg računala,

· vrsta preglednika i operativni sustav,

· internetske stranice koje ste posjetili neposredno prije i nakon posjeta stranici,

· brzinu vaše veze,

· osnovne informacije o vezi sa serverom i

· informacije prikupljene putem kolačića i drugih sličnih tehnologija (o čemu se više podataka nalazi u odjeljku "Pravila o kolačićima").

2.           Informacije koje nam izravno dostavite:

Kontakt

Prikupljamo imena i kontakt podatke onih posjetitelja/korisnika koji pošalju ispunjeni kontakt obrazac dostupan na Web stranici, a konkretno: vaše ime, adresu elektroničke pošte, telefonski broj, naziv i internetsku stranicu vašeg društva, kao i, ako želite, podatke o količini narudžbi, vaših proizvoda i usluga.

Korištenje Box Now-ovih usluga

Korištenje Box Now-ovih usluga od strane društava koja surađuju s Box Now-om (internetske trgovine i/ili fizičke trgovine) podrazumijeva prikupljanje i obradu nužno potrebnih podataka korisnika, radi njihove narudžbe (kao što su njihovo ime i kontakt podaci, adresa e-pošte).

Svaki korisnik koji odabere uslugu BoxNow-a za obradu svoje narudžbe, prima podatke u elektroničkom obliku o broju svoje narudžbe te može koristiti uslugu pretraživanja i praćenja putem usluge dostupne na Web stranici https://track.boxnow.hr . U tom slučaju Web stranica prikuplja samo zbirne podatke putem usluge Google Analytics (o čemu se više podataka nalazi u Pravilima o kolačićima).

U koje svrhe koristimo podatke koje prikupljamo

1.           Da bismo vam se javili i ispunili vaš zahtjev:

Podatke koje prikupljamo koristimo slanjem kontakt obrasca koji je dostupan na našoj Web stranici, kako bismo vas mogli kontaktirati u vezi s vašim zahtjevom.

2.           Za statističku analizu:

Kako bismo saznali više o tome kako posjetitelji/korisnici koriste Web stranicu i kako bismo poboljšali izvedbe naše Web stranice, kao i kako bismo bili informirani o napretku vaše narudžbe, držimo u zbirnom obliku i analiziramo podatke koje prikupljamo korištenjem trackera (kolačića). Te podatke možemo koristiti, na primjer, za praćenje i analizu korištenja Web stranice, za poboljšanje njezine učinkovitosti i za bolje oblikovanje sadržaja i izgleda prema potrebama naših posjetitelja (o čemu se detaljni podaci nalaze u Pravilima o kolačićima Web stranice).

Maloljetnici

Prilikom prikupljanja podataka izravno od vas, obraćamo dužnu pažnju radi utvrđenja koji se od prikupljenih osobnih podataka odnose na maloljetnike. U svakom slučaju, utvrdimo li da smo prikupili bilo kakve osobne podatke od maloljetnika mlađeg od 16 godina, bez provjerljive suglasnosti roditelja u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i primjenjivog nacionalnog zakonodavstva, podatke ćemo izbrisati iz naše baze podataka u najkraćem mogućem roku. U slučaju da smatrate da smo prikupili podatke od maloljetnika mlađeg od 16 godina, obratite se Društvu na adresu elektroničke pošte: privatnost@boxnow.hr.

Pravna sposobnost sastavljanja ugovora o prodaji na daljinu regulirana je odredbama Zakona o obveznim odnosima, a kontrola valjanosti ugovora u svakom je slučaju prepuštena internetskim i/ili fizičkim trgovinama i ne spada u opseg odgovornosti Box Now-a.

Primatelji podataka

Box Now poštuje vaše pravo na zaštitu vaše privatnosti i podataka te podatke koristi u gore navedene svrhe. Iz tog razloga Box Now ne otkriva, ne prenosi, niti trećim stranama čini dostupnim podatke koji se odnose na vas , osim ako je to apsolutno nužno za ispunjenje gore navedenih svrha obrade. Podatke o vama možemo učiniti dostupnima drugim društvima, aplikacijama ili osobama, pod okolnostima navedenim niže:

· Možemo dijeliti združene podatke ili podatke koji vas ne identificiraju izravno s trećim stranama kako bismo mogli razviti sadržaj i usluge naše Web stranice. Ni pod kojim uvjetima ne dijelimo vaše kontakt podatke s trećim stranama.

· Možemo dijeliti podatke o vama kako bismo istražili, spriječili ili poduzeli radnje u vezi s nezakonitim aktivnostima, ako postoje sumnje u nezakonito ponašanje ili kaznena djela protiv prava i legitimnih interesa bilo koje fizičke ili pravne osobe, u slučaju kršenja Uvjeta korištenja Web stranice, ili ako je to propisano zakonom, kao i u drugim slučajevima u kojima u dobroj vjeri smatramo da je otkrivanje informacija potrebno.

· Možemo podijeliti podatke o vama kako bismo odgovorili na sudske pozive, naloge u vezi s istragom, sudske postupke, sudske naloge, ostale pravne postupke, porezne revizije ili druge mjere od strane bilo kojeg nadležnog tijela, uključujući Agenciju za zaštitu osobnih podataka i nadzorna tijela za zaštitu podataka drugih država članica Europske unije, kao i kako bismo zaštitili i obranili naša zakonska prava, ili opovrgnuli tvrdnje usmjerene protiv nas.

Imajte na umu da treće strane mogu samostalno prikupljati podatke o vama, uključujući vašu IP adresu i informacije o internetskim stranicama koje posjećujete i poveznicama koje pritisnete, putem kolačića, putem "klikova" na poveznice, ili drugim sredstvima tijekom vašeg posjeta internetskim stranicama. Više podataka nalazi se u nastavku u odjeljku "Pravila o kolačićima".

Pravna osnova za obradu

Posjetom i pregledavanjem ove Web stranice pozvani ste dati izričitu privolu za obradu i otkrivanje vaših osobnih podataka korištenjem tehnologije kolačića, iz odgovarajućeg prozora i dostupnih postavki.  Slobodni ste povući svoju privolu u bilo kojem trenutku, izmjenom odgovarajućih postavki privole, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade Vaših podataka na temelju nje do tada. Opseg vaših postavki pristanka Web stranica postavlja na poništavanje svakih 15 kalendarskih dana.

U odnosu na informacije koje se automatski prikupljaju uslijed vašeg pregledavanja Web stranice putem apsolutno potrebnih kolačića, na temelju našeg legitimnog interesa za pravilno funkcioniranje Web stranice, molimo vas da ne posjećujete Web stranicu, ako ne želite da prikupljamo i obrađujemo ove podatke.

Podaci koje nam dostavite u odgovarajućem kontakt obrascu obrađuju se na temelju vaše izričite privole. Vaša privola može se opozvati u bilo kojem trenutku, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade vaših podataka do trenutka povlačenja privole, upućivanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte: privatnost@boxnow.hr.

Podaci koje pružate u kontekstu naručivanja proizvoda i sastavljanja ugovora s internetskim ili fizičkim trgovinama prikupljaju se u kontekstu ispunjenja vašeg ugovornog odnosa s trgovinom (ugovor). Vaša upotreba sustava praćenja narudžbi, koji je dostupan na Web stranici, vrši se uz vašu privolu uz radnju (korištenje usluge).

Razdoblje pohrane podataka

Βox Now čuva osobne podatke koje prikuplja putem Web stranice tijekom vremenskog razdoblja potrebnog za ispunjenje gore navedenih svrha obrade, kao i za poštivanje zakonskih obveza. Ako povučete privolu za prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka kada to bude zatraženo, izbrisat ćemo vaše podatke iz naše elektroničke i fizičke evidencije, osim ako njihovo zadržavanje ne postane nužno u skladu sa zakonskom obvezom, ili za ostvarivanje, uspostavljanje ili obranu naših prava ili legitimnih interesa pred sudovima, poreznim ili drugim nadležnim tijelima.

Informacijska sigurnost

Sigurnost vaših osobnih podataka u potpunosti je naša obveza. Kako bismo to postigli, primjenjujemo sve suvremene i za potrebe obrade primjerene tehničke i organizacijske mjere čiju reakciju i primjerenost provjeravamo u redovitim intervalima, primjerice:

-SSL protokol (Secure Sockets Layer):

SSL (Secure Sockets Layer) Protokol koji koristi Web stranica trenutno je globalni standard na Internetu za certificiranje internetskih stranica korisnicima mreže i za šifriranje podataka između korisnika mreže i internetskog servera. Šifrirana SSL komunikacija zahtijeva da sve informacije poslane između klijenta i servera budu šifrirane softverom za slanje i dešifrirane od strane softvera za primanje, štiteći tako osobne podatke tijekom prijenosa. Osim toga, sve informacije poslane SSL protokolom zaštićene su mehanizmom koji automatski provjerava jesu li podaci neovlašteno mijenjani tijekom prijenosa.

 

Vaša prava

Prema potrebi možete ostvariti sljedeća prava:

· pravo pristupa, tj. saznati koje podatke obrađujemo o vama, s kojom svrhom i primatelje tih podataka,

· pravo na ispravak, kako bi se ispravili svi nedostaci ili netočnosti u vezi s vašim podacima,

· pravo na brisanje (pravo na zaborav), kako bi se vaši osobni podaci izbrisali iz naše evidencije, pod uvjetom da njihova obrada više nije nužna, ili da čuvanje vaših podataka nije potrebno da bi se ispunile naše zakonske obveze ili kako bi se pred sudovima obranili naši legitimni interesi,

· pravo na ograničenje obrade, u slučaju ispitivanja točnosti vaših podataka te do njihove potvrde,

· pravo na prenosivost, kako biste primili svoje podatke u strukturiranom i uobičajeno korištenom formatu,

· pravo na prigovor, ako ne želite koristiti svoje podatke sa svrhom izravnog marketinga naših usluga, uključujući protivljenje profiliranju.  Međutim, obavještavamo vas da Box Now ne provodi profiliranje na temelju osobnih podataka koje nam dajete putem Web stranice ni u koju svrhu.

Za ostvarivanje vaših prava pošaljite nam odgovarajući zahtjev na adresu elektroničke pošte: privatnost@boxnow.hr.

Box Now će uložiti sve napore kako bi odgovorio na bilo koji vaš zahtjev u roku od trideset (30) dana od primitka zahtjeva. Međutim, u slučaju da zbog složenosti vašeg zahtjeva ili zbog količine informacija nije moguće udovoljiti vašem zahtjevu u roku od trideset (30) dana, Box Now se obvezuje da će vas u navedenom roku u pisanom obliku obavijestiti o razlozima kašnjenja i uložit će sve napore kako bi udovoljio vašem zahtjevu što je prije moguće, a u svakom slučaju u roku od dodatna dva mjeseca. Box Now zadržava pravo ne udovoljiti vašem zahtjevu, u slučaju da se utvrdi da je očito neutemeljen ili pretjeran, obavještavajući vas o razlozima neudovoljavanja. U svakom slučaju, imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (https://azop.hr/).

Pravila o kolačićima

Što su kolačići i zašto ih koristimo?

Kolačići su male datoteke koje server Web stranice pohranjuje na tvrdi disk računala ili drugog elektroničkog uređaja pomoću kojeg posjećujete našu Web stranicu. Kolačići obavljaju mnoge funkcije, poput olakšavanja pregledavanja na različitim internetskim stranicama, pohranjivanja vaših preferencija i općenito poboljšanja vašeg iskustva pregledavanja na svakoj internetskoj stranici.

Kolačići su jedinstveni za svaki internetski preglednik (npr. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer) i sadrže anonimne informacije o internetskim stranicama koje posjećujete i uređajima koje upotrebljavate. Ovisno o svrsi kojoj služe i načinu rada, kolačići su podijeljeni u nekoliko kategorija.

Koje kolačiće koristimo?

"Apsolutno neophodni kolačići": Uloga ovih kolačića je pohranjivanje podataka ili pristup već pohranjenim podacima na vašem uređaju, isključivo sa svrhom prijenosa komunikacije putem elektroničke komunikacijske mreže ili pružanja usluge informacijskog društva koju izričito traži korisnik ili pretplatnik.

Koristimo kolačiće koji su tehnički potrebni za uspostavljanje vaše veze i održavanje vaših izbora u vezi s prezentacijom Web stranice (npr. odabir jezika). Sukladno zakonodavstvu, nemate mogućnost birati hoćete li odbiti instalaciju ovih kolačića, jer bez njih tehnički ne bi bilo moguće pružiti usluge u ime Web stranice.Tablica u nastavku detaljno opisuje apsolutno neophodne kolačiće koje koristi Web stranica, vrijeme zadržavanja i specifičnu svrhu kojoj služe:

Ime

Izvor

Trajanje

Svrha

Funkcionalno (funkcionalno)

Izvorni (BoxNow)

1 godina

Odabir jezika

"Kolačići izvedbe (treće strane)“: Ovi kolačići prikupljaju združene, anonimne, statističke podatke o tome kako koristite Web stranicu, kao što su stranice koje najčešće posjećujete, stranica s koje je potekao vaš posjet, vrsta preglednika koji koristite i drugi podaci.  Prikupljanje tih združenih podataka ne može dovesti do identifikacije posjetitelja.

Kolačiće izvedbe (treće strane) koristimo isključivo sa svrhom analize prometa i poboljšanja izvedbe Web stranice. Uz prvo pregledavanje korisnika na Web stranici, njegov pristanak na korištenje ovih kolačića traži se u skladu sa zakonskim uvjetima. Opcije privole dostupne su korisniku u bilo kojem trenutku, kako bi izmijenili i/ili opozvali njegovu privolu, dok se odgovarajući skočni prozor postavki za korištenje kolačića Web stranica automatski vraća svakih petnaest (15) dana.

Tablica u nastavku detaljno opisuje izvedbu/kolačiće trećih strana koje koristi naša web stranica, vrijeme zadržavanja i specifičnu svrhu kojoj služe:

 

 

Ime

Izvor

Trajanje

Svrha

_ga

Google

2 godine

Google Analytics ga koristi za odvajanje korisnika prikupljanjem podataka u anonimnom obliku, kao što su podaci o pregledniku, podrijetlu posjetitelja i stranicama otvorenim unutar Web stranice. Te podatke koristimo za izdvajanje statistike i podataka koji će nam pomoći poboljšati Web stranicu.

O Google Analyticsu (s funkcijom anonimnosti)

Usluga Google Analytics pripada društvu Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD), koja je certificirana prema okviru zaštite privatnosti koji pruža odgovarajuća jamstva usklađenosti s europskim zakonodavstvom o zaštiti podataka. Usluga Google Analytics koristi se za bilježenje i mjerenje posjećenosti Web stranice i tehnički se temelji na upotrebi kolačića.Anonimne podatke prikupljene kolačićima putem Google Analyticsa koristimo za izdvajanje statističkih podataka i podataka koji će nam pomoći poboljšati Web stranicu.

Više informacija o Googleovim pravilima o obradi podataka možete pronaći na sljedećoj poveznici: o Googleovim pravilima o privatnosti , a o upotrebi kolačića u kontekstu usluge Google Analytics na sljedećoj poveznici: ovdje.

Imate mogućnost potpuno blokirati prikupljanje podataka putem Google Analyticsa instaliranjem dodatka: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout u svoj preglednik.

Kako možete kontrolirati kolačiće putem preglednika

Svaki korisnik ima mogućnost promjene postavki u internetskom pregledniku koji koristi u odnosu na kolačiće i prihvaćanje kolačića. Možete odabrati, ovisno o pregledniku, između (i) automatskog prihvaćanja svih kolačića (obično je to postavljeno prema zadanim postavkama), pri čemu upozoravamo da se kolačići koriste u nekim slučajevima i (ii) ne dopuštanja korištenja kolačića općenito.

Da biste upravljali kolačićima i onemogućili ih, slijedite odgovarajuće upute po pregledniku:

· Internet Explorer

· Mozilla Firefox

· Google Chrome

· Safari

· Opera

Komunikacija

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim Pravilima ili, općenito, u vezi s našim aktivnostima vezanim uz zaštitu vaših osobnih podataka, možete kontaktirati Βox Now na sljedeću  adresu elektroničke pošte: privatnost@boxnow.hr.

Promjene ovih Pravila

Βox Now zadržava pravo izmjene ovih Pravila, u skladu s važećim zakonskim pravilima o zaštiti privatnosti i osobnih podataka. Posjetitelji Web stranice trebali bi u redovitim intervalima čitati ova Pravila, kako bi bili informirani o svakoj promjeni, dok se Društvo obvezuje svojim posjetiteljima i korisnicima vršiti potrebna ažuriranja na bilo koji odgovarajući način, u skladu s uvjetima utvrđenim Općom uredbom o zaštiti podataka i nacionalnim zakonodavstvom.