BoxNow

OPĆENITO

Ova internetska stranica https://www.boxnow.hr (u daljnjem tekstu „Web stranica“) pripada društvu „BOX NOW d.o.o.“, s registriranim sjedištem u Zagrebu, Ulica Marice Barić 6, upisanom u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 081435310, OIB: 02844526916 (u daljnjem tekstu „Društvo“).

Samim time što posjetitelj/korisnik koristi Web stranicu te usluge Web stranice, smatra se da posjetitelj/korisnik pristaje na ove uvjete korištenja, koji se primjenjuju na čitav sadržaj Web stranice (uključujući, ali ne ograničavajući se na grafike, slike te datoteke vezane za Web stranicu) (u daljnjem tekstu „Uvjeti korištenja“)

Stoga je posjetitelj/korisnik dužan pažljivo pročitati ove Uvjete korištenja prije korištenja usluga i, ako se s njima nije suglasan, nije ovlašten koristiti usluge i sadržaj Web stranice.

Društvo zadržava pravo jednostrane izmjene Uvjeta korištenja i bilo kojeg njihovog sastavnog dijela, u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave. Društvo će objaviti primjenjivu verziju Uvjeta korištenja, kako bi obavijestilo posjetitelja/korisnika. Mole se posjetitelji/korisnici da redovito provjeravaju sadržaj ovih stranica za moguće promjene Uvjeta korištenja. Nastavak korištenja stranica i/ili usluga Web stranice nakon bilo kakvih promjena znači bezuvjetno prihvaćanje izmijenjenih Uvjeta korištenja od strane posjetitelja/korisnika.

Da biste saznali više o obradi osobnih podataka putem naše Web stranice i povezanih usluga, pročitajte našu Politiku zaštite privatnosti i osobnih podataka.

 

PRAVA INTELEKTUALNOG I INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

Osim izričito navedenih iznimaka (što uključuje autorska prava trećih strana), Web stranica uključuje sadržaj koji je intelektualno vlasništvo Društva (koje je ujedno i administrator Web stranice) i zaštićeno je relevantnim odredbama hrvatskog i europskog prava, kao i relevantnim međunarodnim konvencijama. Ovaj sadržaj uključuje, bez ograničenja, tekstove, slike, dizajne, grafike, videozapise, softverske aplikacije i pružene usluge, kao i logotipe, imena, zaštitne znakove i značajke koje pripadaju Društvu i/ili osobama spomenutim na Web stranici kao vlasnicima relevantnih prava, koja su sva zaštićena u skladu s važećim zakonodavstvom o industrijskom i intelektualnom vlasništvu.

 

LICENCNI UGOVOR

Posjetitelji/korisnici trebaju biti svjesni da određene datoteke ili podaci mogu predstavljati intelektualno vlasništvo trećih strana (partnera, organizacija, trgovačkih društava itd.) i ne mogu se koristiti bez dopuštenja takvih trećih strana (što može biti navedeno u odgovarajućoj indikaciji Web stranice).

Strogo je zabranjeno pohranjivati, reproducirati, ponovno objavljivati, prenositi ili distribuirati bilo koji dio sadržaja Web stranice u komercijalne svrhe ili za bilo koju drugu uporabu koja nije podudarna s namjenjenom uporabom Web stranice.

Strogo je zabranjeno pohranjivati, reproducirati, ponovno objavljivati, prenositi ili distribuirati pohranjene oznake ili servisne oznake Društva, kao i žigove subjekata koji surađuju i koji se pojavljuju na Web stranici.

 

ODGOVORNOST POSJETITELJA/KORISNIKA

Korištenje Web stranice dopušteno je isključivo u legitimne svrhe i na način koji ne ograničava ili ne ometa njezinu uporabu. Posjetitelj/korisnik dužan se pridržavati pravila i odredbi važećih propisa te koristiti Web stranicu u skladu s propisima, moralom i ovim Uvjetima korištenja. Posjetitelj/korisnik dužan se suzdržati od bilo kakvog nezakonitog i uvredljivog ponašanja tijekom korištenja i u odnosu na korištenje Web stranice te preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu nanesenu Društvu i/ili trećoj strani zlouporabom ili nepravilnim korištenjem Web stranice i/ili povezanih usluga koje se putem nje nude.

 

KORIŠTENJE POVEZNICA NA WEB STRANICE TREĆIH STRANA (LINKOVI)

Web stranica može sadržavati reference na internetske stranice trećih strana i/ili pružiti sada ili u budućnosti mogućnost pristupa internetskim stranicama trećih strana putem poveznica, "linkova", hiperveza i/ili reklamnih natpisa, koje su izradili drugi pojedinci i organizacije.

Ove reference pružaju se korisnicima/posjetiteljima, i sa svrhom pružanja dodatnih korisnih informacija, a korištenje takvih poveznica bit će isključivo u nadležnosti posjetitelja/korisnika Web stranice, dok će takve internetske stranice podlijegati vlastitim uvjetima korištenja s čime Društvo nije ni na koji način povezano niti snosi nikakvu odgovornost u vezi s tim.

Društvo ne snosi nikakvu odgovornost i ni na koji način ne jamči za sadržaj, politiku privatnosti, ispravnost, zakonitost, potpunost, pravodobnost i/ili točnost ili kvalitetu usluga i sigurnost drugih internetskih stranica međusobno povezanih s Web stranicom putem navedenih poveznica, kao ni za poslužitelje putem kojih su Web stranica i druge internetske stranice dostupne posjetitelju/korisniku. Društvo nije odgovorno za pogreške ili neispravnost internetskih stranica trećih strana, kao ni za bilo kakvu štetu posjetiteljima/korisnicima od pristupa i korištenja informacija, usluga i proizvoda koji se putem njih pružaju.

 

VALJANOST WEB STRANICE – OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Društvo ulaže sve napore kako bi osiguralo da su sav sadržaj i informacije prikazane na Web stranici, koliko je to moguće, točni, ispravni, potpuni, pravovremeni i dostupni, međutim ne jamči da će stranice, usluge, opcije i sadržaji biti pruženi bez prekida i bez grešaka, kao i da će se bilo kakve pogreške ispraviti. Također, Društvo ne jamči da su Web stranice ili bilo koja druga povezana internetska stranica ili serveri, putem kojih se postavljaju na posjetitelja / korisnika, pruženi bez "virusa" ili drugih štetnih komponenti. Društvo ni na koji način ne jamči ispravnost, potpunost ili dostupnost sadržaja, stranica, usluga, opcija ili njihovih rezultata. Društvo nije odgovorno za bilo kakav oblik štete koju je pretrpio posjetitelj/korisnik stranica, usluga, opcija i sadržaja Web stranice koje pregledava samoinicijativno i uz poznavanje Uvjeta korištenja.

Svaki posjetitelj/korisnik dužan je poduzeti sve odgovarajuće sigurnosne mjere (npr. Antivirusni programi itd.) prije bilo kakvog "preuzimanja" s Web stranice. Trošak bilo kakvih ispravaka ili popravaka snosi posjetitelj/korisnik Web stranice, a Društvo neće imati nikakvu odgornosti ili snositi bilo kakve troškove u vezi s time. Posjetitelj/korisnik odgovoran je za pristup uslugama Web stranice, a takav pristup može zahtijevati plaćanje naknada trećim stranama (npr. pružatelji internetskih usluga, naplata vremena provedenog na internetu). Posjetitelj/korisnik je isključivo odgovoran za plaćanje primjenjivih naknada. Također, posjetitelj/korisnik je isključivo odgovoran za svoju osobnu opremu s potrebnim tehnološkim sredstvima koja mu omogućuju pristup uslugama Web stranice.

 

OSTALI UVJETI / MJERODAVNO PRAVO

Svaka odredba Uvjeta korištenja koja je u suprotnosti sa zakonom, automatski prestaje biti valjana, a navedeno ni na koji način neće utjecati na valjanost ostalih uvjeta.

Navedeni Uvjeti korištenja čine cjelokupni obvezujući ugovor između Društva i posjetitelja/korisnika Web stranice i njezinih usluga.

Na Uvjete korištenja primjenjivat će se Hrvatsko pravo. Stvarno nadležni sud u Zagrebu bit će isključivo nadležan za rješavanje bilo kojeg spora.

Zadnje ažuriranje: listopad 2022. godine